Dofinansowania

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne
Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Cel projektu: Wdrożenie przez Qsand Sp. z o.o. sp.k. zrównoważonej technologii wytwarzania nieelektryzujących się barwionych piasków oraz silanizowanych mączek mineralnych do produkcji kompozytów
Wartość projektu: 3 895 720,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 2 337 432,00 PLN
Beneficjent: Qsand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1627/18

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Unia Europejska